Tài chính

FLC Faros: Doanh thu quý II tăng gấp 7 lần, lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận sau thuế 14,8 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều so với khoản lỗ 151 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

FLC Faros: Doanh thu quý II tăng gấp 7 lần, lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng

FLC Faros: Doanh thu quý II tăng gấp 7 lần, lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II của FLC Faros đạt hơn 605 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với quý II/2020. Trừ đi hơn 567 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp của FLC Faros đạt 37,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2020, công ty lỗ gộp 20,7 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn.

Không chỉ hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện, hoạt động tài chính của FLC Faros cũng đem về hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận nhờ giảm chi phí tài chính, hoàn nhập, giảm trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Trong quý II/2020, công ty xây dựng này đã phải ghi nhận lỗ 100 tỷ đồng từ hoạt động này do chi phí tài chính quá cao.

Khấu trừ đi các chi phí khác, FLC Faros báo lãi sau thuế 14,8 tỷ đồng trong quý II, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 151 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt hơn 1.027 tỷ đồng và gần 33 tỷ đồng, trong đó doanh thu ghi nhận tăng trưởng 15%.

Năm 2021, FLC Faros đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng (tương ứng tăng trên 44% và khoảng 115% so với thực hiện 2020).

Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 43% kế hoạch về lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của FLC Faros tính đến ngày 30/6/2021 là hơn 11.548 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng lên 2.322 tỷ đồng.

Phần chênh lệch này đến từ việc FLC Faros đã góp vốn vào Công ty Cổ phần Quản lý vốn và tài sản FLC Holding và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) với giá trị lần lượt là 1.087 tỷ đồng và 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần vốn góp của FLC Faros tại FLC Homes và FLC Stone cũng lần lượt đạt giá trị 36,6 tỷ đồng và 323 tỷ đồng tính tới cuối quý II.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2021 đạt hơn 5.507 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng hơn 700 tỷ đồng lên mức 2.673 tỷ đồng, chủ yếu là khoản trả trước của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (hơn 1.592 tỷ đồng).

Tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của FLC Faros đạt giá trị hơn 783 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là vay nợ ngân hàng.

Tin mới lên