Tài chính

FPT lãi 4.242 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng trưởng gần 24%

(VNF) - Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với tổng doanh thu 23.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.242 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,2% và 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT lãi 4.242 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng trưởng gần 24%

FPT lãi 4.242 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng trưởng gần 24%.

Tính riêng tháng 7, doanh thu của FPT ước tính đạt 3.390 tỷ đồng, lãi trước thuế là 605 tỷ đồng; tăng lần lượt 22% và gần 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 7 tháng qua, mảng công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận với tỷ lệ lần lượt là 57% và 45%. Cụ thể, doanh thu mảng này là 13.259 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.923 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,1% và 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT cũng cho biết mảng xuất khẩu phần mềm đạt mức doanh thu 10.156 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,1%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 43%) và APAC (tăng 62%).

Bên cạnh đó, thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng yên đạt 20,2%. Lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 13.762 tỷ đồng tương đương mức tăng 43,2%.

Mảng viễn thông ghi nhận doanh thu 8.290 tỷ đồng, tăng 16% so với 7 tháng năm 2021; lãi trước thuế 1.683 tỷ đồng, tăng 21,4%. Còn doanh thu mảng giáo dục, đầu tư đạt 1.669 tỷ đồng, lợi nhuận là 636 tỷ đồng, lần lượt tăng 68^% và 25,3%.

Năm 2022, FPT đặt mục tiêu 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo đó, với kết quả đạt được sau 7 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tin mới lên