Tin tức

Giá nhà đất phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 41,2%.

Giá nhà đất phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Đức Thắng trung bình 6 tháng qua là 95,22 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm trong 6 tháng đầu năm

Phương Đức Thắng nằm ở phía bắc quận Bắc Từ Liêm, có 120 ha diện tích đất tự nhiên với số dân khoảng 2 vạn người. 

Giá nhà đất phường Đức Thắng trong 6 tháng qua đã có sự chuyển biến đáng kể. Cụ thể trong tháng 1/2018, giá nhà đất phường Đức Thắng đứng ở mức 67,92 triệu đồng/m2. Trong tháng 2 giá nhà đất đã giảm nhẹ xuống còn 65,82 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Đức Thắng đã tăng mạnh 50% lên mức 101,88 triệu đồng/m2.

Trong tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất tăng mạnh lên 119,93 triệu đồng/m2 trước khi giảm xuống mốc 95,88 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm, giá nhà đất tháng 6 đã tăng 41,2%.

Như vậy, giá nhà đất phường Đức Thắng trung bình 6 tháng qua là 95,22 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Đức Thắng tháng 6 đã tăng 41,2%.

Tại một số đường chính, giá nhà đất phường Đức Thắng trong tháng 6/2018 như sau: đường Lê Văn Hiến (98,38 triệu đồng/m2 mặt tiền; 78,71 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 63,95 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Hoàng Tăng Bí (87,83 triệu đồng/m2 mặt tiền; 70,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 57,09 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Cổ Nhuế (108,83 triệu đồng/m2 mặt tiền; 87,06 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 70,74 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Sông Nhuệ (90,66 triệu đồng/m2 mặt tiền; 72,53 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 58,93 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Thụy Phương (92,71 triệu đồng/m2 mặt tiền; 74,16 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 60,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê lần lượt tại các con đường này là: đường Lê Văn Hiến (295.164 đồng/m2 mặt tiền; 255.809 đồng/m2 trong hẻm), đường Hoàng Tăng Bí ( 263.505 đồng/m2 mặt tiền; 228.371 đồng/m2 trong hẻm), đường Cổ Nhuế (326.505 đồng/m2 mặt tiền; 282.971 đồng/m2 trong hẻm), đường Sông Nhuệ ( 271.998 đồng/m2 mặt tiền; 235.732 đồng/m2 trong hẻm), đường Thụy Phương (278.164 đồng/m2 mặt tiền; 241.049 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Đức Thắng sẽ giảm trong 3 tháng tiếp theo với mức giảm xấp xỉ 0,2%.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 95.689.000 đồng/m2.

Tin mới lên