Tài chính

Gilimex (GIL) sắp chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

(VNF) - Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) vừa thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Gilimex (GIL) sắp chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

Gilimex (GIL) sắp chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Theo đó, ngày 15/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu  được nhận 1.000 đồng.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 60 triệu cổ phiếu, Gilimex sẽ phải chi tương ứng 60 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 26/8/2022.

Ngoài việc chia cổ tức 10% bằng tiền mặt ở trên, tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 mới đây, Gilimex còn thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của công ty.Tính đến cuối năm 2021, Gilimex còn hơn 885 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn gần 228 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 40,56 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Về tình hình kinh doanh, quý II, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần tăng 1,32% so với cùng kỳ, đạt gần 1.275 tỷ đồng. Do giá vốn tăng 4%, nhanh hơn doanh thu, khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 19,3% xuống còn 17,7%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 57,2 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, Gilimex mang về hơn 115,6 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. Gilimex cho biết nguyên nhân do doanh thu hợp nhất tăng 1,32% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gilimex tăng 27% lên gần 2.692 tỷ đồng và lãi ròng tăng 26% lên gần 223 tỷ đồng. Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2022 ghi nhận gần 5.214 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 được Gilimex công bố trước đó, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và 24,4% so với thực hiện cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 67,3% chỉ tiêu doanh thu và 89,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm nay, Gilimex phê duyệt ngân sách đầu tư bao gồm 1.500 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh và 2.000 tỷ đồng vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

Tin mới lên