Tài chính

Gỗ Trường Thành lãi ròng tăng 4 lần sau soát xét, vẫn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

(VNF) - Tại báo cáo tài chính soát xét, Gỗ Trường Thành ghi nhận khoản lãi ròng nửa đầu năm tăng lên 43 tỷ đồng, sau hàng loạt điều chỉnh về doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và các chi phí... nhưng kiểm toán viên vẫn nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Gỗ Trường Thành lãi ròng tăng 4 lần sau soát xét, vẫn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của TTF chỉ đạt 559 tỷ đồng, giảm 11% so với báo cáo tài chính tự lập do doanh nghiệp loại trừ bổ sung giao dịch mua, bán trong nội bộ.

Mức giảm của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với mức giảm của doanh thu, từ mức 528 tỷ đồng xuống 367 tỷ đồng sau soát xét, đã giúp lợi nhuận gộp đạt trên 191 tỷ đồng, tăng gấp hai lần so với con số tự lập. Biên lãi gộp cũng tăng từ 15% lên 34% sau soát xét.

Theo lý giải từ phía TTF, giá vốn hàng bán giảm hơn 160 tỷ đồng chủ yếu là do doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho đối bổ sung với nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa với số tiền hơn 95 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bổ sung loại trừ giao dịch mua, bán trong nội bộ gần 60 tỷ đồng, và trích lập thêm giá vốn tại các công ty hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, sau soát xét, doanh thu tài chính giảm 8 tỷ đồng về mức dưới 10 tỷ đồng, thế nhưng bù lại các khoản chi phí được tiết giảm tương ứng. Cụ thể, tổng các khoản chi phí bao gồm chi phí tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Ngoài ra, một số khoản mục khác ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế của TTF cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với báo cáo tự lập như lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành...

Chốt kỳ, những yếu tố điều chỉnh nêu trên đã giúp TTF thu về khoản lãi ròng tăng đột biến sau soát xét, từ 11 tỷ đồng lên 43 tỷ đồng. Tuy khoản lãi ròng này không lớn đối với doanh nghiệp có tổng tài sản 2.194 tỷ đồng (tính tại ngày 30/6/2020), nhưng rất lạc quan khi cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp gỗ này thua lỗ gần 320 tỷ đồng.

Mặc dù tình hình kinh doanh được cải thiện, tuy nhiên TTF đang gặp vấn đề rất lớn về mặt nội tại. Tính tại ngày 30/6/2020, TTF có tổng vốn vay lên đến 2.753 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 559 tỷ đồng.

Nổi bật trong vốn vay là khoản vay người mua trả tiền trước ngắn hạn, tới từ khoản đặt cọc dự án giữa TTF và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup là hơn 1.032 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TTF đang gánh chịu các khoản vay với ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn phải hoàn trả, với tổng số tiền là 126 tỷ đồng.

Và tại ngày 30/6/2020, TTF ghi nhận lỗ lũy kế lên đến 2.966 tỷ đồng. Các "điều kiện" nêu trên cũng là nguyên nhân để đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TTF.

Được biết, năm 2020, TTF đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.427 tỷ đồng và 67 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, TTF mới chỉ thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong diễn biến mới đây, ngày 25/8, TTF đã thông báo ông Võ Trường Thành và con trai là ông Võ Văn Diệp Tuấn đã hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả trước bê bối "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng hàng tồn kho của công ty vào năm 2016.

Tin mới lên