Tài chính

Kiểm toán EY: TTF ghi nhận tiền ‘xóa lãi vay’ vào lợi nhuận khác là chưa phù hợp

(VNF) – Giảm 7,5 tỷ đồng chi phí tài chính sau soát xét, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kĩ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) ghi nhận khoản lãi 891 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2017.

Kiểm toán EY: TTF ghi nhận tiền ‘xóa lãi vay’ vào lợi nhuận khác là chưa phù hợp

Gỗ Trường Thành có lãi 891 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

Cách đây ít ngày, TTF đã gây bất ngờ khi báo lãi 12,7 tỷ đồng trong quý II/2017 và giảm lỗ chỉ còn 3,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân là công ty đã ghi nhận 88 tỷ đồng vào khoản mục thu nhập khác nhờ miễn giảm lãi vay.

Tuy nhiên, tại báo cáo soát xét, Kiểm toán EY cho rằng việc ghi nhận số lãi vay được miễn trừ từ các khoản vay ngân hàng vào tài khoản thu nhập khác cho kì kế toán 6 tháng là chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

"Nếu Nhóm công ty không ghi nhận số tiền lãi được miễn giảm này thì khoản mục chi phí phải trả ngắn hạn tại ngày 30/6/2017 sẽ tăng lên và các khoản mục thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế cho kì kế toán kết thúc cùng ngày sẽ giảm với số tiền tương ứng".

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên TTF sử dụng lá bài xóa lãi vay để làm đẹp con số lợi nhuận. Hồi năm 2014 và 2015, các ngân hàng cũng đã xóa lãi vay cho TTF với số tiền lần lượt 104 tỷ đồng và 146 tỷ đồng.

Theo báo cáo soát xét, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 của TTF gần như không đổi, tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính giảm 7,5 tỷ đồng, TTF đã có lãi 891 triệu đồng.

Tại ngày 30/6/2017, chi phí phải trả ngắn hạn của TTF là 220 tỷ đồng. Tổng nợ vay là 2.645 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm mạnh xuống 1.053 tỷ đồng còn nợ dài hạn tăng vọt lên 1.592 tỷ đồng. Việc cơ cấu lại nợ của TTF thực chất là chuyển các khoản vay ngắn hạn thành dài hạn nhằm tránh nguy cơ tài chính trước mắt.

Tin mới lên