Tài chính

Hà Nam: Công ty xi măng Nội Thương bị cưỡng chế hơn 1,4 tỷ đồng tiền nợ thuế

(VNF) - Cục thuế tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định số 1455/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần xi măng Nội Thương (Công ty xi măng Nội Thương) – Chi nhánh mỏ đá tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam.

Hà Nam: Công ty xi măng Nội Thương bị cưỡng chế hơn 1,4 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cục Thuế Hà Nam vừa ra Quyết định cưỡng chế hơn 1,4 tỷ đồng tiền nợ thuế của Công ty xi măng Nội Thương.

Về lý do cưỡng chế, Cục Thuế Hà Nam cho hay: “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế”. Theo đó, số tiền Cục Thuế Hà Nam yêu cầu ngân hàng thực hiện cưỡng chế, trích nộp ngân sách là hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại Quyết định này, Cục Thuế Hà Nam yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam trích tiền từ tài khoản số 48210000500239 của Công ty xi măng Nội Thương mở tại ngân hàng để nộp vào tài khoản số 7111 của Cục Thuế Hà Nam tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam.

Quyết định cho biết trong trường hợp tài khoản của Công ty xi măng Nội Thương nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế nợ, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của đơn vị trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Cũng theo Quyết định của Cục Thuế Hà Nam, ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thông báo cho Cục Thuế Hà Nam được biết và có trách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ cho các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán theo quy định.

Cục Thuế Hà Nam cũng yêu cầu Công ty xi măng Nội Thương phải nghiêm chỉnh thực hiện và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Quyết định của Cục Thuế Hà Nam có hiệu lực từ ngày 10/5/2019 đến ngày 8/6/2019.

Tin mới lên