Tiêu điểm

Hà Nội: 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(VNF) - Đã có 30 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội.

Hà Nội: 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội có 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ XV.

Vào 17h ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử Hà Nội đã kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử Hà Nội đã nhận được 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 42 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 30 người tự ứng cử.

Được biết, Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu Quốc hội, trong đó có 14 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 15 địa biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Trước đó, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hà Nội đã 48 người tự ứng cử. Tuy nhiên chỉ có 1 người đạt số phiếu trở thành đại biểu Quốc hội. Đó chính là đại biểu Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Còn về ứng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử Hà Nội đã tiếp nhận 188 hồ sơ, trong đó 185 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Theo quy định, chậm nhất vào ngày 16/3, Ủy ban Bầu cử các cấp hoàn thành việc chuyển hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra chậm nhất ngày 19/3.

Đến ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tin mới lên