Đô thị

Hà Nội quyết thu hồi và công khai các dự án chậm triển khai

(VNF) - Tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội chiều 7/7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hà Nội quyết thu hồi và công khai các dự án chậm triển khai

Hà Nội quyết thu hồi và công khai các dự án chậm triển khai.

Phát biểu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội về các dự án chậm triển khai, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết ngay sau kỳ họp thứ 3, trên cơ sở kết luận của chủ tọa, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp; ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận huyện để triển khai và đã đạt một số kết quả.

UBND thành phố cũng chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án chậm triển khai và công khai các dự án vi phạm Luật Đất đai. 

Tuy nhiên, qua phiên tái chất vấn cho thấy, việc triển khai các dự án đã trao chủ trương đầu tư tại các hội nghị xúc tiến đầu tư còn chậm; việc tiếp tục thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn thành phố hiệu quả chưa cao; các dự án đầu tư công, trong đó nhiều dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc tiến độ còn chậm.

Các dự án vốn ngoài ngân sách còn nhiều vướng mắc, việc tiếp tục triển khai chưa rõ nét, một số dự án bộc lộ thiếu tính khả thi trong triển khai.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên chất vấn chiều 7/7.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, còn nguyên nhân chủ quan là các cơ quan quản lý nhà nước chưa kiên quyết, kịp thời, chưa làm hết trách nhiệm trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án; chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư...

Trên cơ sở phiên tái chất vấn, ông Tuấn đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tập trung triển khai rà soát, phân loại, thống kê, giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình hoàn thành, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện đối với các nhóm công trình, dự án.

Bên cạnh đó, xác định mốc giới, tiến độ đối với từng công trình, dự án để tập trung tháo gỡ. Các dự án chậm triển khai, ngoài việc hướng dẫn tháo gỡ, cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân không hoàn thành trách nhiệm. Đồng thời đề nghị UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện với HĐND và các đại biểu HĐND vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

Tin mới lên