Học thuật

Hàng tồn kho là gì? Mục đích quản trị hàng tồn kho

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hàng tồn kho (inventory) là gì? Mục đích quản trị hàng tồn kho.

Hàng tồn kho là gì? Mục đích quản trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho (inventory) là phần tài sản của doanh nghiệp được tồn tại dưới dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

Hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho (inventory) là phần tài sản của doanh nghiệp được tồn tại dưới dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

Nguyên liệu thô: là những nguyên liệu được bán đi hoặc giữ lại để sản xuất trong tương lai, được gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường về.

Bán thành phẩm: là những sản phẩm được phép dùng cho sản xuất nhưng vẫn chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm.

Thành phẩm: là sản phẩm hoàn chỉnh hoàn thành sau quá trình sản xuất.

Thành phẩm được giữ dưới dạng hàng tồn kho để đảm bảo cung cấp đầy đủ, đều đặn và liên tục cho khách hàng theo yêu cầu. Nguyên liệu và các linh kiện được giữ dưới dạng hàng tồn kho nhằm tránh những sự trục trặc, gián đoạn của sản xuất do thiếu nguyên liệu, phụ kiện, phụ tùng hoặc nhằm thu được hiệu quả quy mô do mua hàng với số lượng lớn (được chiết khấu, giảm giá). Mức tăng giảm hàng tồn kho của các doanh nghiệp tác động mạnh tới sự biến động trong hoạt động kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mục đích của quản trị hàng tồn kho

Làm đủ lượng hàng tồn kho sẵn có: mục đích chính là đảm bảo hàng tồn kho sẵn có theo yêu cầu trong mọi thời điểm. Vì sự thiếu hụt và dư thừa hàng tồn kho đều chứng tỏ cho sự tốn kém trong tổ chức điều hành. Trường hợp thiếu hụt hàng tồn kho thì dây chuyền sản xuất sẽ bị gián đoạn. Hậu quả là việc sản xuất giảm đi hoặc không thể sản xuất.

Kết quả là việc kinh doanh giảm sút dẫn đến giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và tệ hơn là thua lỗ. Mặt khác, sự dư thừa hàng tồn kho cũng có nghĩa làm kéo dài thời gian sản xuất và phân phối luồng hàng hóa. Điều này có nghĩa là khoản tiền đầu tư vào hàng tồn kho nếu được đầu tư vào nơi khác trong kinh doanh, thì nó sẽ thu lại được một khoản nhất định. Không chỉ vậy, nó cũng sẽ làm giảm các chi phí thực hiện và làm tăng lợi nhuận.

Giảm thiểu chi phí và đầu tư cho hàng tồn kho: liên quan gần nhất đến mục đích trên đó là làm giảm cả chi phí lẫn khối lượng đầu tư vào hàng tồn kho. Điều này đạt được chủ yếu bằng cách đảm báo khối lượng cần thiết hàng tồn kho trong tổ chức ở mọi thời điểm.

Tin mới lên