Học thuật

Khoanh nợ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu khoanh nợ (moratorium) là gì?

Khoanh nợ là gì?

Khoanh nợ hay hoãn nợ (moratorium) là việc dừng thanh toán nợ (vốn gốc và/hoặc lãi suất) trong một khoảng thời gian nhất định

Khoanh nợ hay hoãn nợ (moratorium) là việc dừng thanh toán nợ (vốn gốc và/hoặc lãi suất) trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn việc chính phủ các nước tiên tiến hay ngân hàng tư nhân tạm thời khoanh nợ cho các nước đang phát triển khi họ gặp phải những khó khăn nghiêm trọng về cán cân thanh toán. Khái niệm này cũng áp dụng cho các trường hợp ngân hàng chấp nhận cho người sản xuất, thương nhân tạm dừng thanh toán nợ khi có sự sụt giảm của giá cả hay thiên tai

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Theo truyền thống, các chủ nợ sẽ tuyên bố hoãn nợ tại thời điểm sáu tháng không có sự thanh toán. Tại Hoa Kỳ, các quy định Liên bang yêu cầu các chủ nợ khoanh nợ các cho vay trả góp sau 120 ngày kể từ ngày vi phạm, trong khi các tài khoản tín dụng tuần hoàn phải được khoanh nợ sau 180 ngày. 

Mục đích của việc thực hiện tuyên bố khoanh nợ là để tạo ra một khoản miễn trừ thuế trên khoản nợ cho các ngân hàng. Trong khi, nợ xấu và thậm chí lừa đảo chỉ đơn giản là một phần của chi phí tiến hành kinh doanh thì khoanh nợ không giải phóng con nợ khỏi nghĩa vụ phải trả nợ.

Trong khi một khoản khoanh nợ được coi là "được xóa bỏ như một khoản không có khả năng thu hồi" của các ngân hàng, các khoản nợ này vẫn có giá trị pháp lý, và vẫn như vậy sau thực tế này. Chủ nợ có quyền thu hồi hợp pháp toàn bộ số tiền này trong khoảng thời gian cho phép của các đạo luật hạn chế dựa trên vị trí của các ngân hàng và nơi cư trú của người tiêu dùng. Tùy thuộc vào vị trí, khoảng thời gian này có thể là một số năm nhất định (ví dụ 3-7 năm), hoặc ở một số nơi là vô thời hạn. Phương pháp thu hồi có thể được sử dụng bao gồm các tiếp xúc từ nhân viên bộ phận thu nợ nội bộ, các cơ quan thu nợ bên ngoài, hoặc nếu số tiền lớn (thường trên 1.500 - 2.000 USD), là khả năng của một vụ kiện hoặc trọng tài.

Ở Mỹ, vì số lượng các khoản khoanh nợ tăng lên hoặc trở nên thất thường, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang xem xét kỹ về mặt tài chính và có thể áp đặt luật lệ điều hành chặt chẽ khác nhau đối với ngân hàng, và trong những trường hợp xấu nhất, có thể đóng cửa ngân hàng hoàn toàn.

Tin mới lên