Tài chính

Hanoi Toserco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Sao Phương Đông

(VNF) - HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UPCoM: TSJ) vừa thông qua phương án chuyển nhượng 40% cổ phần mà Công ty đang góp tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông.

Hanoi Toserco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Sao Phương Đông

Công ty Hanoi Toserco tiền thân là Công ty TNHH MTV Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội.

Cụ thể, bằng hình thức bán đấu giá, TSJ sẽ chuyển nhượng toàn bộ 178.625 cổ phần tại Sao Phương Đông, tương ứng với 40% vốn điều lệ.

Đồng thời, HĐQT TSJ cũng đã thông qua phương án huy động tiền vay từ hai cổ đông của Sao Phương Đông là Công ty Cổ phần Phát triển TN và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông để Sao Phương Đông có thể thanh toán nợ cho các nhà thầu. Lãi suất của khoản vay trên sẽ được tính theo bình quân lãi suất cho vay của năm ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Công ty TSJ tiền thân là Công ty TNHH MTV Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch và hàng hóa, thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp... TSJ có vốn điều lệ là 748 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2017, doanh thu thuần trong quý của TSJ đạt hơn 43 tỷ đồng, giảm đến 69,6% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này, doanh thu thuần TSJ đạt hơn 167 tỷ đồng.

Tin mới lên