Tài chính

HoSE chấp thuận niêm yết gần 360 triệu cổ phiếu DXS

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

HoSE chấp thuận niêm yết gần 360 triệu cổ phiếu DXS

HoSE chấp thuận niêm yết gần 360 triệu cổ phiếu DXS

Theo đó, HoSE đã chấp thuận niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu DXS, tương ứng vốn điều lệ là 3.582 tỷ đồng của DXS.

Tại đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) hồi cuối tháng 4, toàn bộ 71,6 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 20% vốn điều lệ doanh nghiệp đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, hơn 35,8 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu của DXS chào bán và hơn 35,8 triệu cổ phiếu phát hành mới.

Theo kế hoạch ban đầu, DXS dự kiến niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 24/5/2021. Tuy nhiên, do dịch bênh phức tạp khiến thủ tục tại một số đơn vị liên quan bị kéo dài, hơn nữa hệ thống giao dịch HoSE giai đoạn này cũng xuất hiện tình trạng quá tải, khiến cho thời gian niêm yết của DXS chậm trễ so với dự định.

Về DXS, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 21/7/2011, hoạt động chủ yếu kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản và các dịch vụ khác.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DXS đạt 11.095 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với hồi đầu năm, tương đương 2.100 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 7.428 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản, tăng 11%; hàng tồn kho đứng ở mức 1.700 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản, tăng 48%.

Một điểm đáng chú ý đó là dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của DXS đã tăng gần 6 so với đầu năm, lên mức 96 tỷ đồng.

Đến hết năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 3.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.135 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 30% so với năm 2019.

Tin mới lên