Ngân hàng

HSC: VPBank sẽ trích lập hơn 1.500 tỷ dự phòng nợ xấu từ nay đến cuối năm

(VNF) – Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), VPBank sẽ trích lập 1.544 tỷ đồng để dự phòng nợ xấu trong 3 tháng cuối năm nay.

HSC: VPBank sẽ trích lập hơn 1.500 tỷ dự phòng nợ xấu từ nay đến cuối năm

HSC dự báo lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 8.766 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 23% so với dự kiến thực hiện năm 2017.

Cụ thể, theo HSC, VPBank sẽ trích lập thêm 700 tỷ đồng cho trái phiếu VAMC và 844 tỷ đồng dự phòng nợ xấu thông thường để giảm tỷ lệ nợ về dưới 3%. Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đang ở mức cao (3,1%) trong khi hệ số dự phòng (LLR) lại thấp (49,5%), do đó, HSC cho rằng mô hình hoạt động của VPBank có nguy cơ gặp rủi ro khá cao.

Tính riêng quý III/2017, chi phí dự phòng đã tăng 34% so với cùng kỳ, lên 6.319 tỷ đồng. Mặc dù cơ cấu chi phí dự phòng không được VPBank công bố cụ thể, nhưng HSC cho rằng phần lớn là chi phí trích lập cho các khoản cho vay khách hàng, tổng cộng là 5.387 tỷ đồng (tăng 34,9%).

Trong đó, 205 tỷ đồng là chi phí dự phòng chung, tăng 71% so với cùng kỳ do tăng trưởng tín dụng tốc độ mạnh và 5.182 tỷ đòng là dự phòng cụ thể, tăng 33,7% do nợ xấu mới tăng lên. HSC ước tính 69% chi phí dự phòng là trích lập cho các khoản cho vay khách hàng tại FE Credit, tương đương 3.718 tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu VAMC vẫn giữ nguyên ở 4.210 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2017, bằng 2,5% tổng dư nợ. Hệ số LLR cho nợ nhóm 3 – 5 hiện là 49,5%, vẫn thấp hơn mức bình quân các ngân hàng niêm yết. Theo HSC, gánh nặng trích lập dự phòng có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của VPBank trong thời gian tới.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu của VPBank đã tăng 27% so với đầu năm lên 5.125 tỷ đồng, chủ yếu đến từ FE Credit. Theo HSC ước tính, tổng nợ xấu của VPBank có 3.290 tỷ đồng là Ngân hàng mẹ, tương đương 2,6% tổng dư nợ Ngân hàng mẹ và bằng 64% thổng nợ xấu hợp nhất.

Trong kỳ, VPBank đã xóa được 4.751 tỷ đồng nợ xấu. Cụ thể, Ngân hàng mẹ xóa nợ 1.071 tỷ đồng, bằng 33% tổng số nợ xấu được xóa và FE Credit xóa 3.680 tỷ đồng, bằng 77% tổng số nợ xấu được xóa.

Ngoài ra, HSC đánh giá tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của VPBank có xu hướng tăng và hiện ở mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần (ở mức 9,62%). Cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ NIM của ngân hàng này chỉ khoảng 7,36%.

Theo HSC, các yếu tố tích cực như chỉ số huy động/cho vay (LDR) và cho vay tiêu dùng đều tăng tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm là nguyên nhân chính kéo tỷ lệ NIM tăng lên.

Xét về cơ cấu tài sản sinh lãi, tỷ trọng tài sản cho lợi suất cao hơn như cho vay khách hàng tăng lên, từ 67,9% vào cuối năm 2016 lên 72,28% vào cuối tháng 9/2017. Trong khi đó, tỷ trọng đầu tư trái phiếu giảm nhẹ xuống 25,1%, tương đương 58.250 tỷ đồng (cuối năm 2016 là 27,7%). Cùng với đó, tỷ trọng cho vay liên ngân hàng (cho lợi xuất thấp nhất) giảm xuống 2,61% so với mức 4,41% vào cuối năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của VPBank đạt 29%, trong đó cho vay tiêu dùng là động lực tăng trưởng chính với tín dụng của FE Credit tăng 28,3% và đóng góp 24,6% tổng dư nợ hợp nhất.

Về kết quả kinh doanh, HSC dự báo lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 8.766 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 23% so với dự kiến thực hiện năm 2017. Trong đó, lợi nhuận Ngân hàng mẹ tăng trưởng 22,9% và đạt 6.413 tỷ đồng, còn lợi nhuận của FE Credit đạt 3.781 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1%.

Mảng cho vay khách hàng tại Ngân hàng mẹ tăng 18% và tại FE Credit tăng 28%. Tỷ lệ NIM của Ngân hàng mẹ giảm xuống 4,28% và của FE Credit giảm xuống 21,2% do áp lực cạnh tranh gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng mẹ và FE Credit cũng tăng lần lượt 2,7% và 5%.

Tin mới lên