Tài chính

IPO Tập đoàn Cao su ‘ế’ nặng: Lượng đặt mua chỉ bằng 1/5 lượng chào bán

(VNF) - Tổng khối lượng đăng ký mua cổ phần Tập đoàn Cao su là 100.772.400 cổ phần, chỉ bằng vỏn vẹn 21,2% lượng cổ phần chào bán.

IPO Tập đoàn Cao su ‘ế’ nặng: Lượng đặt mua chỉ bằng 1/5 lượng chào bán

IPO VRG "ế" nặng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, tổng cộng 499 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần VRG, trong đó có 454 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 9 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 12 tổ chức trong nước và 24 tổ chức nước ngoài.

Tổng khối lượng đăng ký mua là 100.772.400 cổ phần, chỉ bằng vỏn vẹn 21,2% lượng cổ phần chào bán.

Các cá nhân trong nước đăng mua 34,2 triệu cổ phần, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 507.200 cổ phần, tổ chức trong nước đặt mua 39,4 triệu cổ phần và tổ chức nước ngoài đặt mua 26,66 triệu cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của VRG là 40.000 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 4 tỷ cổ phần. Trong đó, 3 tỷ cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 48.921.710 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, chiếm 1,22% vốn điều lệ; 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu là 13.000 đồng/cổ phần.

IPO Tập đoàn Cao su được cho là kém hấp dẫn bởi Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tới 75% vốn điều lệ, trong khi đó, các nhà đầu tư chiến lược lại không được là nước ngoài do đặc thù sở hữu lượng đất đai cực lớn, nhiều vị trí mang tính chiến lược quốc gia và quốc phòng.

Tin mới lên