Tài chính

KDM: Loạt cổ đông lớn bị phạt vì báo cáo sai giao dịch

(VNF) - Các ông Cao Hoài Thanh, Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (HNX:KDM) đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì báo cáo giao dịch không chính xác.

KDM: Loạt cổ đông lớn bị phạt vì báo cáo sai giao dịch

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt ông Cao Hoài Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Đồng thời, phạt tiền 31,25 triệu đồng vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 12/12/2018, ông Cao Hoài Thanh đã mua 230.000 cổ phiếu KDM, nâng số lượng nắm giữ từ 230.000 cổ phiếu (3,23%) lên 460.000 cổ phiếu KDM, tương ứng tỷ lệ 6,48% vốn, trở thành cổ đông lớn của KDM. Tiếp đó, ngày 21/12/2018, ông Thanh lại mua vào 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến số lượng nắm giữ tăng lên mức 590.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng lên 8,3%.

Tuy nhiên, ngày 24/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của ông Thanh đã mua 360.000 cổ phiếu KDM, ngày giao dịch là 21/12/2018 (sai lệch 230.000 cổ phiếu). Ngày 20/06/2019, UBCKNN nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Thanh cùng với người có liên quan, ngày giao dịch là ngày 12/12/2018.

Cũng liên quan tới giao dịch cổ phiếu KDM, ngày 17/9/2019, Thanh tra UBCKNN Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Khánh Trình (Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, ông Trình bị phạt tiền 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 21/12/2018, ông Trình đã mua 10.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ngày 27/12/2018, HNX nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Trình báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Cổ đông khác của KDM là ông Khiếu Xuân Khương (Uông Bí, Quảng Ninh) cũng chịu phạt tiền 5 triệu đồng vì lỗi giống như ông Lê Khánh Trình.

Ngày 21/12/2018, ông Khiếu Xuân Khương đã mua 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 230.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,24% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ngày 24/12/2018, HNX nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Khương báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Tin mới lên