Tài chính

Kê khai sai tiền thuế trong 2 năm, Vinaconex 25 bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vinaconex 25 (trụ sở tại số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), do ông Nguyễn Văn Trung làm Tổng Giám đốc.

Theo đó, Vinaconex 25 bị Cục Thuế TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính vì đã có các hành vi vi phạm kê khai sai dẫn đến xác định thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp năm 2017, 2018 (tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu).

Sau khi xác định được hành vi vi phạm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã tiền hành xử phạt tiền 359.290.182 đồng. Trong đó, các lỗi bị phạt gồm: phạt khai sai thuế GTGT 109.507.782 đồng; phạt khai sai thuế TNDN 236.383.512 đồng; phạt khai sai thuế TNCN 13.398.888 đồng.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Vinaconex.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu do khai sai (GTGT, TNDN, TNCN) vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền là 1.796.450.908 đồng (trong đó: thuế GTGT: 547.538.911 đồng, thuế TNDN: 1.181.917.558 đồng, thuế TNCN: 66.994.439 đồng).

Đối với số tiền chậm nộp tiền thuế là 711.913.811 đồng được tính đến hết ngày 12/07/2022, Công ty cổ phần Vinaconex 25 có trách nhiệm tự xác định và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày 13/07/2022 đến ngày liền kề trước ngày đã nộp vào NSNN.

Bên cạnh đó, việc kê khai giảm số lỗ 4.836.176.028 đồng của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 đã chuyển sang kỳ sau (năm 2019). Qua đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp qua thanh tra là 2.867.654.901 đồng.

Ngày 12/07/2022, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nộp thuế GTGT thiếu và tiền chậm nộp tiền thuế GTGT vào NSNN với số tiền 328.698.304 đồng (trong đó thuế GTGT là 208.698.304 đồng và tiền chậm nộp thuế GTGT là 120.000.000 đồng). Số tiền thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp qua thanh tra còn phải nộp NSNN là 2.538.956.597 đồng.

Đến ngày 13/7/2022, Công ty đã kê khai điều chỉnh giảm số lỗ đã chuyển sang năm 2019 với số lỗ đã chuyển là 2.086.983.039 đồng. Số lỗ còn phải tiếp tục điều hành giảm lỗ là 2.749.192.989 đồng.

Tin mới lên