Bất động sản

Khánh Hòa: Xử lý cán bộ 'tiếp tay' phân lô, bán nền trái phép

(VNF) - UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức có liên quan đến việc phân lô, bán nền trên địa bàn huyện.

Khánh Hòa: Xử lý cán bộ 'tiếp tay' phân lô, bán nền trái phép

Khánh Hòa: Xử lý cán bộ 'tiếp tay' phân lô, bán nền trái phép

UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Cam Lâm, ngày 10/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận về việc xác minh, kiểm tra làm rõ tình trạng phân lô, bán nền tại huyện Cam Lâm.

Căn cứ nội dung kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Cam Lâm đã triển khai nội dung kết luận và nghe các đơn vị liên quan báo cáo kế hoạch thực hiện.

Trên cơ sở nội dung yêu cầu xử lý của UBND tỉnh Khánh Hòa và kế hoạch thực hiện của các đơn vị, UBND huyện Cam Lâm đã và đang chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tình hình tách thửa, chuyển nhượng và số trường hợp bị ảnh hưởng khi thực hiện việc hủy các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng;

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo cấp trên đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Cam Lâm cũng chỉ đạo UBND xã Cam Hải Tây và UBND thị trấn Cam Đức tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trong đó tạm dừng việc xây dựng và cấp phép xây dựng tại các khu vực trên; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các đăng ký biến động, giao dịch quyền sử dụng đất trong thời gian triển khai thực hiện kết luận.

Lợi dụng “hiến đất” để phân lô bán nền

UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hiện trạng 3 thửa đất tại thị trấn Cam Đức và xã Cam Hải Tây.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy mục đích việc hiến đất nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để thực hiện phân lô, bán nền, không phải là việc cho quyền sử dụng đất nhà nước thực hiện các công trình công cộng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc hiến đất làm đường cũng không phù hợp với quy định về trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng theo Luật Đất đai.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản chấp thuận cho phép hiến đất làm đường giao thông đối với các trường hợp nêu trên; kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo huyện Cam Lâm qua các thời kỳ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng tại các địa bàn đối với các vi phạm.

 

Tin mới lên