Đô thị

Kiên Giang sắp thanh tra việc chuyển đổi condotel thành nhà ở

(VNF) - Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án condotel, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Kiên Giang sắp thanh tra việc chuyển đổi condotel thành nhà ở

Kiên Giang sắp thanh tra việc chuyển đổi condotel thành nhà ở

Ông Lâm Minh Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, vừa đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc quản lý nhà nước đối với dự án condotel, biệt thự du lịch, officetel trên địa bàn tỉnh.

Ông Thành chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng.

Ông Thành cũng yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh doanh công trình condotel, biệt thự du lịch theo đúng quy định; các thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với condotel thực hiện theo pháp luật dân sự.

Theo ông Thành, hiện nay chưa có quy định về việc chuyển đổi công năng công trình thương mại dịch vụ nói chung, condotel nói riêng thành nhà ở.

Do đó, ông Thành đề nghị các dự án có nhu cầu chuyển đổi condotel, biệt thự du lịch thành nhà ở cần được xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về đâu tư, quy hoạch đô thị, xây dựng;

Đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển dân số, đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Đáng chú ý, ông Thành đề nghị phải thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án condotel nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng kinh doanh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đển loại hình condotel; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, bất thường trái quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình condotel nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Vào trung tuần tháng 7, Bộ Công an đã có báo cáo gửi Thủ tướng về một số bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến condotel, biệt thự du lịch và officetel.

Trong báo cáo, Bộ Công an đề xuất không hợp thức hóa các dự án condotel, biệt thự du lịch, officetel thành nhà ở.

Theo Bộ Công an, một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu đang rà soát, đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản condotel cho người mua, dần hợp thức hóa các condotel, biệt thự du lịch thành nhà ở, gây áp lực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Do đó, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án bất động sản trên từ khâu quy hoạch dự án, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng đến việc quản lý kinh doanh vận hành, quản lý cư trú…

Cùng với đó, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra các dự án tại một số địa phương phát triển nóng loại hình bất động sản này.

Tin mới lên