Đô thị

Kiến nghị đầu tư 2.500 tỷ đồng để xóa toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn đường sắt

(VNF) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phương án làm hàng rào, đường gom xóa bỏ lối đi tự mở với kinh phí dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn đầu tư các dự án theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại hành lang đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Kiến nghị đầu tư 2.500 tỷ đồng để xóa toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết kinh phí thực hiện việc xóa toàn bộ lối đi tự mở gây mất an toàn đường sắt dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn 2020 - 2025.

Dự kiến thực hiện đầu tư cụ thể như sau: từ năm 2021 - 2022 thực hiện 168km đường gom, hàng rào cách ly (thuộc nhóm ưu tiên 1, nhóm ưu tiên 2) với kinh phí dự kiến 672 tỷ đồng; từ năm 2023 - 2025, hoàn thành 469km đường gom, hàng rào cách ly (thuộc nhóm ưu tiên 3, nhóm ưu tiên 4) với kinh phí dự kiến 1.876 tỷ đồng.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ năm 2012, Tổng công ty đã triển khai các dự án xây dựng hàng rào, đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở. Tuy nhiên, do thiếu vốn một số dự án đang thi công dở dang phải dừng lại.

Trong đó, còn 27,96km đường gom và 17,3km hàng rào cách ly thuộc các dự án công trình khẩn cấp giai đoạn 2; 321km thuộc dự án xây dựng hàng rào, đường gom (phần bổ sung) theo Quyết định 1856, giai đoạn 3.

Năm 2018, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã lập đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo đề án, Cục Đường sắt Việt Nam đã tiến hành rà soát, phân loại, sắp xếp, đưa cả danh mục của các dự án đã và đang triển khai thi công dở dang trước đây vì thiếu vốn và kiến nghị xây dựng 673km đường gom, hàng rào cách ly để đóng 2.983 lối đi tự mở qua đường sắt.

Xem thêm: Bộ Giao thông vận tải ra điều kiện để VEC thu phí trở lại 66km cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tin mới lên