Tài chính

Minh Phú (MPC) lãi hơn 2 tỷ đồng/ngày sau thuế, cao hơn 19% cùng kỳ

(VNF) - So với kế hoạch, Minh Phú (MPC) chỉ mới thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Minh Phú (MPC) lãi hơn 2 tỷ đồng/ngày sau thuế, cao hơn 19% cùng kỳ

Minh Phú (MPC) lãi hơn 2 tỷ đồng/ngày sau trừ thuế, cao hơn 19% cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu hơn giúp lãi gộp tăng 46% lên hơn 774 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 12% lên 28%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá, giảm 15% xuống còn 35 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 24%, xuống còn 23 tỷ đồng do chi phí lãi vay đi lùi. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng lần lượt 70% và 42% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý III, MPC báo lãi sau thuế tăng 20%, đạt gần 290 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MPC ghi nhận doanh thu thuần 8.887 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế 565 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Tính bình quân, MPC có lãi hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày trong giai đoạn này.

Về kế hoạch cho năm 2021, MPC đặt mục tiêu mang về 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch, doanh nghiệp chỉ mới thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của MPC ghi nhận hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên hơn 2.083 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 48% so với đầu năm, đạt giá trị hơn 4,499 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm, hàng hóa chiếm 89% tổng giá trị hàng tồn kho.

Mặt khác, nợ phải trả tương ứng tăng 42% lên hơn 5.119 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 79%, ghi nhận hơn 4.020 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 9/11, cổ phiếu MPC giảm 1.200 đồng về còn 46.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 339.000 đơn vị.

Tin mới lên