Ngân hàng

NCB: Lợi nhuận thuần từ kinh doanh năm 2018 đạt 227 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Quốc dân Việt Nam (NCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018.

NCB: Lợi nhuận thuần từ kinh doanh năm 2018 đạt 227 tỷ đồng

NCB: Lợi nhuận thuần từ kinh doanh năm 2018 đạt 227 tỷ đồng

Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2018, NCB có tổng tài sản là 72,432 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với đầu năm, chủ yếu là nhờ các tài sản có khác tăng 9% so với năm 2017 cùng với cho vay khách hàng tăng 11%, đạt 35,282 tỷ đồng.

Năm 2018, cho vay khách hàng của NCB thực hiện được 87% kế hoạch; tổng tiền gửi của khách hàng là 47,149 tỷ đồng, thực hiện được 74% kế hoạch năm.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt 227 tỷ đồng (giảm 14,5%). Lí do của sự sụt giảm này theo NCB là do thu nhập từ lãi thuần giảm hơn 12% mang về 981 tỷ đồng, các hoạt động như kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đều lỗ hơn 20 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, nhờ cắt giảm mạnh chi phí cho các khoản xử lí theo đề án tái cấu trúc ngân hàng từ gần 173 tỷ đồng xuống còn hơn 72 tỷ đồng (giảm 58%), lợi nhuận của ngân hàng đã tăng vọt so với năm trước.

Cũng theo NCB, hầu hết các hoạt động kinh doanh như phí dịch vụ, thu thuần về dịch vụ đều đạt tăng trưởng tốt ở mức 40% so với năm 2017 và từ hoạt động khác tăng đột biến mang về 261 tỷ đồng (năm ngoái lãi 6,4 tỷ đồng).

Tin mới lên