Ngân hàng

VPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2018, tăng 13% so với năm 2017

VPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2018, tăng 13% so với năm 2017

(VNF) - Năm 2018, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2017. Phía VPBank cho hay lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng (không bao gồm lợi nhuận công ty con chuyển về) đạt xấp xỉ 5.100 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm trước đó và chiếm hơn 55% tổng lợi nhuận hợp nhất của cả ngân hàng.
ACB và hành trình ‘đi để trở về’

ACB và hành trình ‘đi để trở về’