Tài chính

Nhiều dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Gami Hội An

(VNF) - Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản số 161/BC-KTNN ngày 22/5/2022 báo cáo Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ III về kết quả kiểm toán năm 2021.

Nhiều dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Gami Hội An

Dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An của Công ty Cổ phần Gami Hội An.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng cục Thuế thực hiện thanh tra thuế, thời kỳ thanh tra từ năm 2014 – 2020, đối với Công ty Cổ phần Gami Hội An để làm rõ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nhiều dấu hiệu bất thường, rủi ro cao, nhưng từ năm 2014 đến nay chưa được Cục thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra về thuế trong thời gian dài.

Cụ thể, dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp này là: đi vay trong khi lại cho vay nhiều trăm tỷ đồng; có hoạt động bất động sản và chỉ tiêu phải trả khách hàng trên 2 nghìn tỷ đồng; báo cáo lỗ liên tục từ năm 2014 đến năm 2020 và không phát sinh khoản nộp nào vào ngân sách nhà nước về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài nội dung này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh việc ban hành quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở 5 doanh nghiệp nằm ngoài kế hoạch kiểm tra được Tổng cục Thuế phê duyệt và không thuộc đối tượng kiểm tra tại trụ sở NNT quy định tại điểm 1.6, khoản 1 mục II quy trình kiểm tra thuế, trong khi phải điều chỉnh giảm kế hoạch 422 doanh nghiệp đã được phân tích có rủi ro.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cần chỉ đạo ngành thuế tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra thuế đảm bảo mục tiêu, định hướng của Tổng cục Thuế; đưa vào kế hoạch thanh tra với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, doanh nghiệp lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng, doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án và các doanh nghiệp nhiều năm chưa tiến hành thanh, kiểm tra về thuế và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm được Tổng cục thuế giao.

Tin mới lên