Ngân hàng

OCB báo lãi 494 tỷ nửa đầu năm 2017, vượt lãi cả năm 2016

(VNF) – OCB lãi trước thuế 494 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, cao hơn 2% so với mức lãi của cả năm 2016.

OCB báo lãi 494 tỷ nửa đầu năm 2017, vượt lãi cả năm 2016

Lãi trước thuế nửa đầu năm 2017 của OCB vượt lãi cả năm 2016

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, theo đó, tổng tài sản của OCB tính đến hết ngày 30/6/2017 đạt 72.755 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm.

Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 44.960 tỷ đồng, tăng 13,5%. Tổng huy động thị trường 1 tăng hơn 11%, đạt trên 51.300 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu theo công bố từ phía OCB là 1,67%, nếu bao gồm cả nợ VAMC là 2,61%.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 của OCB đạt 494 tỷ đồng, cao hơn 2% so với lợi nhuận cả năm 2016.

Năm 2017, OCB đặt kế hoạch tổng tài sản 85.100 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016, trong đó, tổng dư nợ thị trường 1 (không bao gồm trái phiếu VAMC) kế hoạch là 44.274 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng huy động kế hoạch 2017 là 77.542 tỷ đồng, tăng 34%, trong đó huy động thị trường 1 kế hoạch 66.552 tỷ đồng, tăng 44%.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2017 của OCB là 780 tỷ đồng, tăng tới 61% so với năm 2016.

Về nợ xấu, năm 2017, OCB chủ trương kiểm soát nợ quá hạn mới phát sinh và tăng tốc độ thu hồi nợ xấu, đảm bảo đưa nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu VAMC) về mức 1,97%, giảm 0,68 điểm% so với năm 2016.

Tin mới lên