Tài chính

Petrosetco (PET) bất ngờ dừng kế hoạch chào bán 44,9 triệu cổ phiếu

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) vừa bất ngờ thông tin về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Petrosetco (PET) bất ngờ dừng kế hoạch chào bán 44,9 triệu cổ phiếu

Petrosetco (PET) bất ngờ dừng kế hoạch chào bán 44,9 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng.

Cụ thể, công ty sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Trước đó, Petrosetco cho biết với số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,78 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MBBank; 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, 100% số tiền huy động, Petrosetco dự kiến dùng trả nợ vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, Petrosetco dự kiến sẽ triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 được thông qua ngày 28/6/2022 cho cổ đông hiện hữu

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 28/6/2022, Petrosetco đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền thì nhận 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ năm 2021 và không được vượt mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2021.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022-2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn tăng thêm sẽ được công ty sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, trong tháng 10/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 1.664 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 16 tỷ đồng, giảm 54,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 14.494 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 236 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm.

Tin mới lên