Nhân vật

PJICO: Bầu Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm trở thành Chủ tịch HĐQT

(VNF) - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX đã thông qua hầu hết mọi tờ trình, trong đó có kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Đáng chú ý là ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Petrolimex được bầu là Chủ tịch HĐQT PJICO thay cho ông Đinh Thái Hương.

PJICO: Bầu Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm trở thành Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT mới PJICO

Theo báo cáo tài chính năm 2018, công ty ghi nhận 3.329 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận 175 tỷ đồng, tăng 12,17% so với năm 2017 và  hoàn thành 102% kế hoạch.

Tính chung giai đoạn 2014–2018, PJICO đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc bình quân năm 7%; tổng lãi trước thuế giai đoạn này đạt 686 tỷ đồng, đảm bảo chi trả cổ tức bình quân 12%/năm.

Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2019 với doanh thu bảo hiểm gốc là 2.965 tỷ đồng (không bao gồm kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng 7% so với thực hiện năm 2018; tổng lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 183,8 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2018. Chia cổ tức tối thiểu 12%.

Ngoài ra, đại hội còn thông qua việc bầu thành viên HĐQT PJICO nhiệm kỳ mới 2019–2024. Theo đó, ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Petrolimex được bầu là Chủ tịch HĐQT PJICO thay cho ông Đinh Thái Hương.

Các thành viên còn lại là ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc PJICO; ông Phạm Thanh Hải, Phó tổng giám đốc PJICO; ông Kim Chang Soo (đại diện của cổ đông Samsung Fire & Marine Insuance Co), bà Nguyễn Minh Hường (đại diện của cổ đông Vietcombank), ông Nguyễn Mạnh Linh (đại diện của cổ đông Vinare) và bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ PJICO - Thành viên HĐQT độc lập của PJICO.

Tin mới lên