Thị trường

PVEP trở thành nhà điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02 của PVN

(VNF) – PVEP vừa chính thức trở thành nhà điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02 của PVN.

PVEP trở thành nhà điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02 của PVN

PVN và PVEP ký kết Hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02

Được biết, từ sau khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp nhận lại tài sản và hoạt động dầu khí của Lô 01&02 thì Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã chủ động thành lập Ban điều hành dự án lô 01 và 02 với những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo công tác quản lý, vận hành khai thác mỏ liên tục trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Trong thời gian tạm điều hành, Ban điều hành dự án của PVEP đã vận hành và khai thác của Lô 01&02, tạo ra sản lượng ước đạt 360 nghìn thùng dầu; doanh thu ước đạt 20,52 triệu USD.

Sau khi Hợp đồng điều hành được ký kết, PVN sẽ có cơ chế phù hợp để PVEP tham gia sâu hơn, chủ động nhiều hơn vào công tác điều hành dự án, nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như kinh nghiệm điều hành dự án của PVEP.

Được biết, 9 tháng năm 2017, PVN tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 19,01 triệu tấn; Sản lượng khai thác khí đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm; Sản xuất điện đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Tin mới lên