Tài chính

Quảng Nam 'bêu tên' 29 doanh nghiệp 'om' gần 100 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa thực hiện công khai 29 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trên 90 ngày với số thuế nợ lên tới 98,7 tỷ đồng.

Quảng Nam 'bêu tên' 29 doanh nghiệp 'om' gần 100 tỷ đồng tiền thuế

Quảng Nam 'bêu tên' 29 doanh nghiệp 'om' gần 100 tỷ đồng tiền thuế. (Ảnh minh họa)

Trong số 29 doanh nghiệp công khai nợ thuế lần này, có 8 doanh nghiệp trước đó Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

8 doanh nghiệp này gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Nam; Công ty Cổ phần Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Nhất Hiệp Đức; Công ty TNHH Gia Anh; Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Nguyên Tùng; Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại vận tải Chu Lai và Công ty Cổ phần Anh Hiệp.

21 doanh nghiệp còn lại, trước đó Cục Thuế cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn sử dụng. Đứng đầu nhóm nợ thuế này là Công ty Cổ phần sản xuất Sô đa Chu Lai (nộp hộ nhà thầu) có số thuế nợ hơn 71,953 tỷ đồng.

Kế đến là Công ty TNHH Minh Hoàng 2 nợ hơn 10,781 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi - Thủy điện nợ 3,714 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thịnh Phát nợ 2,543 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Lương thực - Dịch vụ Quảng Nam nợ 1,796 tỷ đồng, Công ty TNHH Thuận An nợ 1,397 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Khoáng sản xây dựng Bắc Trung Nam nợ 1,016 tỷ đồng…

Cục Thuế Quảng Nam cho biết trong quý I/2019, ngành thuế trong tỉnh đã ban hành 42.160 văn bản thông báo tới doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ thuế. Kết quả đã thu vào ngân sách được 120,5 tỷ đồng; áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản 175 lượt, thông báo hóa đơn không còn sử dụng 216 lượt, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12 trường hợp, đã thu vào ngân sách 22,4 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam, tính đến 31/3/2019 tổng tiền nợ tại tỉnh này là hơn 996 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2018 gần 176 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 479,3 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ; nợ đang xử lý 9,5 tỷ đồng, chiếm 0,96% và nợ khó thu 507 tỷ đồng, chiếm 50,9%, tăng 10,9 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tin mới lên