Đô thị

Quảng Nam tìm nhà đầu tư cho dự án hơn 100 tỷ đồng tại thị xã Điện Bàn

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phúc Thành (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Quảng Nam tìm nhà đầu tư cho dự án hơn 100 tỷ đồng tại thị xã Điện Bàn

Một dự án nhà ở tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Nhuệ Lộc.

Theo đó, tỉnh này sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật; nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều kiện để nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án này là phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng chống cháy nổ, khớp nối hạ tầng; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (nếu có). 

Ngoài ra, nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã được có kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn được thực hiện việc ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản…

Cũng theo quyết định này, mục tiêu của dự án Khu dân cư Phúc Thành là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế nhà ở.

Phạm vi sử dụng đất dự án này là khoảng 8,5ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án là khoảng 105,843 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 35,2 tỷ đồng. 

Tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Nhà đầu tư trúng thầu phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án Khu dân cư Phúc Thành không quá 50 năm, tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022 – 2024.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định về việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư phố chợ Mộc Bài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Dự án khu dân cư phố chợ Mộc Bài được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 25/10/2021. 

Dự án có tổng chi phí thực hiện sơ bộ khoảng hơn 100 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 8,74ha, chủ yếu là đất lúa và hiện chưa giải phóng mặt bằng. 

Dự kiến, thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là 2021 - 2024. Sau khi hoàn thành, khu dân cư có quy mô dân số khoảng 1.500 người.

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

UBND huyện Quế Sơn được giao làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng các quy định pháp luật về đấu thầu. Huyện Quế Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại các văn bản liên quan.

UBND tỉnh giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp, cung cấp thông tin cho bên mời thầu trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả, theo đúng quy định.

Tin mới lên