Học thuật

Quy luật Walras là gì? Những hướng phát triển gần đây của lý thuyết cân bằng tổng thể

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quy luật Walras (Walras's law) là gì? Những hướng phát triển gần đây của lý thuyết cân bằng tổng thể

Quy luật Walras là gì? Những hướng phát triển gần đây của lý thuyết cân bằng tổng thể

Quy luật Walras khẳng định rẳng tổng giá trị của nhu cầu về hàng hóa trong nền kinh tế uôn luôn đúng bằng tổng giá trị hàng hóa cung ứng.

Quy luật Walras là gì?

Quy luật Walras (Walras's law) là quy luật do Léon Walras đưa ra. Nó khẳng định rẳng tổng giá trị của nhu cầu về hàng hóa trong nền kinh tế - tức giá nhân với lượng cầu - luôn luôn đúng bằng tổng giá trị hàng hóa cung ứng - tức giá cả nhân với lượng cung. Ông là người đã lập ra mô hình toán về trạng thái cân bằng tổng quát.

Tình huống này chỉ có thể xảy ra trong nền kinh tế trao đổi hiện vật hoặc nền kinh tế sử dụng một hình thức tiền nào đó để giao dịch và tất cả tiền được sử dụng trực tiếp để trao đổi. Trong nền kinh tế sử dụng tiền vào các mục đích khác, chẳng hạn làm phương tiện cất giữ giá trị, thì điều dễ hiểu là cung và cầu về tiền không bằng cung và cầu về hàng hóa, nghĩa là mọi người có thể tiết kiệm hoặc chi tiêu quá nhiều.

Việc nghiên cứu những mối liên hệ qua lại như thế giữa các thị trường hàng hóa trong toàn bộ nền kinh tế được gọi là phương pháp phân tích cân bằng tổng quát. Walras sử dụng hệ phương trình đồng thời để chỉ ra ảnh hưởng của sự thay đổi trong cung và cầu về một hàng hóa đối với tất cả các hàng hóa khác trong trạng thái cân bằng tổng quát

Những hướng phát triển gần đây của lý thuyết cân bằng tổng thể

Những khái niệm mới về cân bằng tổng thể được phát triển bởi Kenneth Arrow, Gerard Debreu và Lionel W. McKenzie vào những năm 1950. Debreu giới thiệu mô hình này trong "Lý thuyết về giá trị" (1959) như là một mô hình tiền đề suy ra từ công trình toán học của Bourbaki.

Lý thuyết cân bằng tổng thể định nghĩa hàng hóa khác biệt nhau bới vị trí của nó (như trong giao dịch quốc tế), thời điểm cung cấp và tình trạng môi trường kinh doanh.

Các phát triển gần đây của lý thuyết này chú ý đến các thị trường không hoàn hảo mà không có các hợp đồng với đầy đủ chi tiết để hoàn toàn tạo thuận lợi cho các tác nhân kinh tế phân bổ tiêu dùng và nguồn lực giữa các thời kỳ. Với loại thị trường này, tuy rằng vẫn tồn tại điểm cân bằng, nhưng điểm này không phải là điểm tối ưu. Lý do là nếu các cá nhân không có phương cách đủ để chuyển nhượng tài sản của họ từ thời kỳ này sang thời kỳ khác mà tương lai lại rủi ro thì tỷ lệ giá giữa các mặt hàng sẽ không nhất thiết bằng tỷ lệ thay thế biên tương ứng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên