Tài chính

Quỹ ngoại 'tố' PVI vi phạm quy tắc quản trị, muốn Hội đồng thành viên tăng thêm người

Trong một văn bản gửi lên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mới đây, ông Jens Wohlthat, Giám đốc HDI Global SE đã đề cập tới một số vấn đề liên quan tới khoản đầu tư của doanh nghiệp này vào đối tác Việt Nam là Công ty CP PVI.

Quỹ ngoại 'tố' PVI vi phạm quy tắc quản trị, muốn Hội đồng thành viên tăng thêm người

Hiện tại HDI Global đang là cổ đông lớn nhất của PVI.

HDI Global SE hiện là một cổ đông lớn trong PVI - một công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cũng là một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Cổ đông này cho biết đã tham gia đầu tư vào PVI từ năm 2011 và đến nay vẫn thực hiện cam kết đầu tư dài hạn vào công ty. 

Tuy nhiên, cổ đông này cho biết đang có một số quan ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp của PVI.

Đại diện HDI cho biết, mục tiêu chính của HĐQT là bảo đảm cho sự thành công của công ty thông qua việc cùng chỉ đạo các giao dịch của công ty nhưng vẫn đáp ứng các lợi ích chính đáng cho cổ đông và người sở hữu vốn liên quan trong công ty. 

Tuy nhiên, theo phía HDI, tại PVI, thành viên do cổ đông cũ đề cử, trên cơ sở lạm dụng quyền hạn vẫn tiếp tục tham gia vào HĐQT với tư cách là người đại diện của PVCombank ngay cả sau khi ngân hàng này thoái vốn toàn bộ khỏi PVI.

Ngoài ra, tại công văn này, phía HDI cho hay, các cổ đông lớn khác tại PVI như Funderburk Lighthouse Limited và CTCP Đầu tư Đường Mặt trời đã nhiều lần đệ trình các đề nghị lên HĐQT yêu cầu tăng tổng số thành viên HĐQT cũng như yêu cầu có quyền đề cử ứng viên của mình cho chức danh thành viên độc lập trong HĐQT để tiến hành bầu chọn nhưng cuối cùng các cổ đông lớn này cũng đều thất bại.

HDI Global SE ủng hộ việc "PVI tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ 8 người lên 9 thành viên để phản ánh trung thực tương quan về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông và đảm bảo quyền lợi các cổ đông".

Đồng thời kiến nghị PVI phải tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ 8 lên 9 người, tạo điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng Nghị định 71 của Chính phủ.

Phản hồi về những thông tin từ phía HDI đưa ra, Chủ tịch Công ty Cổ phần PVI Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đề nghị của các cổ đông lớn về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được đưa vào chương trình Đại hội cổ đông sắp diễn ra tới đây. 

“Nội dung này đã được đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông để Đại hội thảo luận và biểu quyết  theo quy định. Các cổ đông lớn chiếm tỷ lệ trên 6% có quyền đưa ra đề xuất nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Vì vậy HĐQT PVI đã bổ sung nội dung chương trình họp và thông báo cho các cổ đông lớn đó về việc đã bổ sung nội dung chương trình”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, những vấn đề mà HDI nêu từ trước đến nay chưa từng được phản ánh trước Hội đồng quản trị cũng như Đại hội cổ đông. 

“PVI là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và những người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí tại PVI đang nắm quyền quản trị, điều hành tại PVI. Về phương diện là những thành viên trong HĐQT, chúng tôi thực hiện theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty", ông Tuấn nói.

"Ngoài ra, về phương diện là những người đại diện vốn Nhà nước và đang nắm quyền quản trị, điều hành tại PVI thì chúng tôi phải thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí để làm sao bảo vệ lợi ích của Nhà nước trong giai đoạn Nhà nước thoái vốn tại PVI.

Thực tế, các cổ đông nước ngoài hiện nay đã nắm phần vốn tại PVI nhiều hơn Tập đoàn Dầu khí nên dĩ nhiên họ muốn làm sao để nắm quyền quản trị công ty”, ông Tuấn nhấn mạnh và cho rằng, trong quá trình thoái vốn thường có nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới lợi ích của các cổ đông/ nhóm cổ đông khác nhau.

Chủ tịch PVI cũng khẳng định, lãnh đạo PVI và phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều đang cố gắng và quyết tâm thực hiện thoái vốn trong năm nay. “Quá trình triển khai thoái vốn bị chậm là do gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy trình quyết định, các vấn đề như thay đổi ngành nghề kinh doanh, nới room khối ngoại… chứ  không phải ý kiến chủ quan của ai. Đây là tài sản Nhà nước, phải làm thế nào để thoái vốn có hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước”, ông Tuấn nói thêm.

Quỹ ngoại HDI Global SE được sở hữu 100% Tập đoàn Bảo hiểm Talanx. Hiện tại HDI Global đang là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 83,71 triệu cổ phiếu PVI tương ứng 36,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, và cũng là cổ đông lớn nhất của PVI.

PVN đang nắm 35,47% tại PVI tương ứng với 81,9 triệu cổ phiếu - là cổ đông lớn thứ 2 sau HD Global SE. PVI hiện được niêm yết trên HNX với giá khoảng 36.200 đồng/cổ phiếu tương ứng giá trị vốn hoá vượt 8.300 tỷ đồng.

Tin mới lên