Tài chính

Sẽ siết điều kiện đối với chủ doanh nghiệp nợ thuế muốn lập công ty mới

(VNF) - Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ KHĐT) để sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, trong đó quy định chặt chẽ việc thành lập doanh nghiệp mới đối với chủ doanh nghiệp còn nợ thuế ở doanh nghiệp cũ, để hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng về thành lập doanh nghiệp, khi phát sinh số nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động.

Sẽ siết điều kiện đối với chủ doanh nghiệp nợ thuế muốn lập công ty mới

Tổng cục Thuế sẽ cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư ’siết chặt’ việc thành lập doanh nghiệp mới. (Ảnh minh hoạt)

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019, Tổng cục thuế cho biết tổng số tiền thuế nợ tính đến 31/12/2018 so với thời điểm 31/12/2017 vẫn còn tăng 3,6%. Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu nội địa ở mức 7%, cao hơn 2% so với nhiệm vụ Chính phủ đã giao là 5%.

Cùng với đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp lớn (chiếm 68,5% trên tổng số tiền thuế nợ), chủ yếu là của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh, đã cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép đang ký kinh doanh, người nộp thuế không làm thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Phá sản, dẫn đến không thuộc diện được xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện tốt phương án xử lý nợ thuế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước,... Ngành thuế cũng đặt mục tiêu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2019; số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2019 giảm so với thời điểm 31/12/2018.

Trong năm 2019, ngành thuế xử lý dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý tại thời điểm 31/12/2018; Áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ì nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế cũng cho hay trong năm 2019, cơ quan này sẽ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của để xử lý các khoản nợ không còn đối tượng để thu; đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội.

Về các giải pháp thực hiện trong năm 2019, Tổng cục Thuế cho biết cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng. Cùng với đó là các biện pháp thu hồi nợ thuế đã triển khai theo công văn số 4080/TCT-QLN ngày 19/10/2018, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ đối với toàn ngành nhằm thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ.

Theo đó, ngành thuế tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để tránh tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài; xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi; tăng cường việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, ngành thuế cũng tiếp tục thực hiện các công việc trọng tâm như kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các khoản nợ xấu, xử lý nợ tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả từ đó giảm nợ đọng thuế; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế; thông qua thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa nợ thuế.

Vẫn theo Tổng cục Thuế, trong năm 2019, cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tháng 5/2019 để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị để xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi các nội dung về công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ, gia hạn, không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ, công khai thông tin người nợ thuế.

Cơ quan này cũng sẽ chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ, theo các tiêu chí phân tích nợ thuế đảm bảo việc phân loại phải  đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế. Hàng tháng, tổ chức theo dõi chặt chẽ, sát sao, thường xuyên, liên tục tình hình nợ thuế của các Cục Thuế địa phương để kịp thời tham mưu cho Tổng cục, Bộ Tài chính chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ.

Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, ngành sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin người nộp thuế chây ì nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế của các Cục Thuế địa phương…

Tin mới lên