M&A

Sếp Tân Hoàng Minh chính thức bán đứt Quỹ chứng khoán Minh Việt

Vừa qua, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT và bà Hồ Bích Ngọc - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán toàn bộ vốn hiện có tại Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.

Sếp Tân Hoàng Minh chính thức bán đứt Quỹ chứng khoán Minh Việt

Cụ thể, ông Đỗ Anh Dũng bán hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 81% số cổ phiếu của Minh Việt cho 4 cá nhân là Nguyễn Trúc Linh, Đinh Trần Lạc Thiện, Phùng Thiên Phước và Đoàn Thị Thu Sương. Bà Hồ Bích Ngọc bán toàn bộ 700.000 cổ phiếu tương đương 14% cho cá nhân Lương Công Thiện.

Với hai lần thoái vốn nay, 5 cá nhân này đã chính thức nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 5% lên 100%, trở thành nhà nhóm cổ đông chính lớn nhất tại Minh Việt.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt là một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2016, tổng vốn điều lệ theo đăng ký là 50 tỷ chia thành 5 triệu cổ phần phổ thông. Số nhân viên tại công ty này tính đến cuối 2016 chỉ là 8 nhân viên.

Theo báo cáo tài chính công ty, năm 2016 công ty không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh do trước đó đã từng bị UBCKNN yêu cầu tạm ngừng hoạt động vào năm 2014.

Tuy nhiên công ty vẫn vận hành với 8 nhân viên và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 1,5 tỷ đồng trong năm này. Ngoài ra công ty lỗ hơn 660 triệu đồng từ hoạt động khác. Điều này khiến Minh Việt lỗ ròng hơn 2,2 tỷ năm 2016. Năm 2015 công ty lỗ hơn 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán đã đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 4/5/2013 đến 4/9/2013.

 

Tin mới lên