Tài chính quốc tế

Soi danh sách chi tiết các cá nhân có liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise

(VNF) - Theo dữ liệu được công bố mới đây của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Việt Nam có 13 công ty, 25 cá nhân và 20 địa chỉ được nhắc đến trong Hồ sơ Paradise (hay còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").

Soi danh sách chi tiết các cá nhân có liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise

Tiến hành tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" trên trang https://offshoreleaks.icij.org, kết quả cho thấy 13 công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam thì có 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman (lãnh thổ hải ngoại của Anh), 2 công ty còn lại đăng ký tại quần đảo British Virgin. 

Còn trong số 20 địa chỉ liên quan, có tới 16 địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, 4 địa chỉ còn lại ở Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Hải Phòng.

Tính luôn cả dữ liệu cập nhật mới nhất từ "Hồ sơ Panama" và "Hồ sơ Offshore Leaks", có 32 pháp nhân, 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ liên quan đến Việt Nam trong trang tìm kiếm của ICIJ.

Danh sách 25 cá nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" liên quan tới Việt Nam bao gồm: Quang Hien – Vu, Shrimpton – John, Scriven - Dominic Tymothy Charles , Bui - James Kehoeminh , Duy – Alexis, Full Power Joint Stock Company, HUYNH - Phong Thanh, Lam - Don Di , Le-eludut - Therese , Lockwood – Mark, Luu - Tony Guong Toan, Nguyen - Louis T, Ninh - Nguyen Quang , Pham - Brian Quan , Roche - Thomas Paul , Ryder - Peter Raymond , Scriven - Dominic Timothy Charles, Shrimpton – John, JIUMJAISWANGLERG - Sooksunt , Taylor - Brook Colin, Wouters – Frank, Cong Giang – Bui, Khanh – Luu, Quang – Luu, Tran - Tony Phuc Thanh.


Nhiều cổ đông của công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation  xuất hiện trong danh sách.

Có nhiều cái tên lãnh đạo của VinaCapital và Dragon Capital được nhắc đến trong danh sách, có thể kể đến: ông Shrimpton – John, Giám đốc của Vietnam Dragon Fund Limited,  một quỹ trực thuộc của Dragon Capital; ông Scriven - Dominic Tymothy Charles, Tổng giám đốc Dragon Capital, ông từng là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều tổ chức tại Việt Nam như Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII); ông Lam - Don Di, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tài trợ VinaCapital, Giám đốc Quỹ Đầu tư xã hội Lotus Impact.

Nhiều cổ đông của công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation cũng xuất hiện trong danh sách 25 người, gồm có: Nguyen - Louis T, Cong Giang - Bui, Khanh - Luu, Quang - Luu.

Doanh nhân Nguyen - Louis T trong hồ sơ này được cho là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation, cổ đông của SAM Energy Ltd. Hai pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế Cayman Islands.


Diep - Tony Xuan, Nguyen - Thanh Oai, Ninh - Nguyen Quang, Pham - Brian Quan, Ryder - Peter Raymond cũng được nhắc đến trong hồ sơ với tư cách là giám đốc của INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD.

Riêng ông Ninh - Nguyen Quang, được cho là giữ chức vụ giám đốc INDOCHINA QUANG NAM RESORT HOLDINGS LTD, INDOCHINA LAND HANOI REAL ESTATE DEVELOPEMENT COMPANY LTD và Indochina Quang Nam Resort Holding III. Cả ba pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký ở thiên đường thuế Cayman Islands.

Tin mới lên