Tài chính

SSI: Lãi trước thuế bán niên riêng lẻ tăng 84%, đạt gần 1.232 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2021 với mức tăng trưởng lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 84% so với cùng kỳ năm 2020.

SSI: Lãi trước thuế bán niên riêng lẻ tăng 84%, đạt gần 1.232 tỷ đồng

SSI: Lãi trước thuế bán niên riêng lẻ tăng 84%, đạt gần 1.232 tỷ đồng

Doanh thu riêng lẻ quý II của SSI đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt hơn 623 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 703,5 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức gần 8%.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II của SSI đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm và cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của công ty này. Doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với quý II/2020.

Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 136,5 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với quý II/2020. Hoạt động đầu tư của SSI tiếp tục có đóng góp cao trong cơ cấu tổng doanh thu, chiếm 33% và đạt 580 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 10,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận khoản doanh thu riêng lẻ đạt 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt ở mức 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch về lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng tiết lộ lợi nhuận trước thuế hợp nhất bán niên ước tính đạt 1.255 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SSI đạt 41.538 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm.

Được biết, SSI đã tiến hành chốt danh sách cổ đông tại ngày 16/6 và chi trả hơn 640 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 15/7 vừa qua. Trong quý III tới, công ty dự kiến hoàn tất việc phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán tối đa 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tin mới lên