M&A

Tập đoàn Hà Đô thâu tóm công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE:HDG) vừa thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn.

Tập đoàn Hà Đô thâu tóm công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn

Công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô

Sau khi hoàn tất giao dịch, công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị HDG cũng giao cho công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn - đơn vị thành viên của Tập đoàn Hà Đô - trực tiếp nhận bàn giao mặt bằng thực địa, pháp lý, hồ sơ tài chính kế toán công ty và giám sát hồ sơ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn và hoàn thành các thủ tục phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Minh Long Sài Gòn được thành lập vào ngày 19/6/2017, có trụ sở tại 99 Cao Xuân Dục, phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Trang.

Hoạt động chính của Minh Long Sài Gòn là hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) và hoạt động mua bán nợ. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn tính đến tháng 9/2018 là 120 tỷ đồng.

HDG hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ hiện vào mức 950 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2018, HDG đạt 1.345 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 223,6 tỷ đồng, cao gấp 13 lần cùng kỳ. 

Năm 2018, HDG đặt mục tiêu đạt gần 4.302 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng đến 84% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 851 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 733,78 tỷ đồng, tăng đột biến 169% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Theo đó kết thúc 9 tháng năm 2018 công ty mới chỉ hoàn thành được 31% mục tiêu về doanh thu và 26,4% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Tính đến 30/9/2018, HDG có 3.990 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 39% trong tổng tài sản. Trong đó, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng (3.467 tỷ đồng), lớn nhất là dự án thuỷ điện Nhạn Hạc (1.176 tỷ đồng), tiếp theo là dự án thuỷ điện Sông Tranh 4 (217,4 tỷ đồng)...

Tin mới lên