Tài chính

Thaco báo lãi trước thuế quý I/2018 giảm 20%, tổng nợ vay giảm 19% sau 3 tháng

(VNF) - Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Thaco đạt 1.131 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu do giá vốn tăng đáng kể.

Thaco báo lãi trước thuế quý I/2018 giảm 20%, tổng nợ vay giảm 19% sau 3 tháng

Thaco báo lãi trước thuế quý I/2018 giảm 20%, tổng nợ vay giảm 19% sau 3 tháng

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý I/2018 của Thaco đạt 13.246 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng nhẹ từ 79,9% quý I/2017 lên 81,2% quý I/2018, kéo lợi nhuận gộp của Thaco giảm 3,6% xuống còn 2.485 tỷ đồng.

Về chi phí, quý I/2018, Thaco ghi nhận 464 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, chi phí bán hàng ở mức 422 tỷ đồng, giảm 8,5%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 448 tỷ đồng, giảm 1,8%.

Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Thaco đạt 1.131 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Thaco đạt 61.682 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Thaco tập trung ở hàng tồn kho (27.251 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (9.949 tỷ đồng), tài sản cố định (8.944 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (6.984 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thaco đến hết ngày 31/3/2018 ở mức 27.653 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 34.029 tỷ đồng, tăng không đáng kể; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 16.722 tỷ đồng, giảm 19%.

Tin mới lên