Đô thị

Tháng 6/2021, khởi công cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu

(VNF) - Chiều ngày 4/3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết: Trong tháng 6/2021, Bộ sẽ khởi công 2 dự án cao tốc là cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Trước đó, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Còn đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu nên đã chuyển 2 dự án trên sang hình thức đầu tư công.

Tháng 6/2021, khởi công cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần gồm Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện thẩm quyền trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ  đã chủ động chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ, các Ban QLDA lập kế hoạch chi tiết, huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm tập trung thời gian tiến hành rà soát, chuẩn bị điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo Nghị quyết của Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA 2 (đại diện CĐT tại dự án QL45 - Nghi Sơn) và Ban QLDA 6 (đại diện CĐT tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu) khẩn trương, hoàn thành trình Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh ngay trong tháng 3/2021, làm cơ sở tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6/2021. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các Ban QLDA phải tổ chức công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực sự đáp ứng được năng lực, có kinh nghiệm.

Ngoài ra, các Ban QLDA phải thành lập và ban hành quy chế làm việc Tổ chuyên gia đấu thầu đáp ứng về số lượng nhân sự, trình độ, chuyên môn, bảo mật thông tin; áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, giám sát chặt chẽ công tác quản lý hồ sơ.

Giám đốc Ban QLDA phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ, trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng của Dự án; các cơ quan đơn vị liên quan cũng cần tăng cường nhân lực, chủ động giám sát, phối hợp và hỗ trợ các Ban QLDA để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc

Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ GTVT cho biết: “Với kinh nghiệm thực tiễn quá trình triển khai thực hiện 3 dự án chuyển đổi đầu tư công vừa qua, (Mai Sơn - Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây), đối với quá trình thực hiện lần này, chúng tôi rất chủ động trong vấn đề tham mưu và tổ chức thực hiện, qua đó sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị và đảm bảo sự chặt chẽ, khách quan về hồ sơ, thủ tục.

Chính vì vậy, ngay sau khi có Nghị quyết của Chính Phủ, Cục Quản lý xây dựng sẽ tiến hành thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Bộ sớm phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu thuộc các dự án đảm bảo tuân thủ trình tự và quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu; đảm bảo đến tháng 6/2021 khởi công gói thầu đầu tiên của các dự án”

Bên cạnh đó, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An để thúc đẩy quyết liệt và hiệu quả hơn trong công tác GPMB, khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công.

Tin mới lên