Tài chính

Thay thế HoSE, VNX đã đăng ký làm thành viên chính thức của WFE

(VNF) - Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết, hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Thay thế HoSE, VNX đã đăng ký làm thành viên chính thức của WFE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã đăng ký tham gia thành viên chính thức của WFE

Theo VNX, ngày 22/4/2022, cơ quan này đã trở thành thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). AOSEF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện bao gồm 17 thành viên là các sở giao dịch chứng khoán trong khu vực.

Ngày 15/9/2022, VNX trở thành thành viên của diễn đàn thị trường trái phiếu ASEAN – ABMF. Đây là diễn đàn bao gồm các chuyên gia, tổ chức tài chính của 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3), được các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 thành lập vào tháng 5/2010.

Ngày 30/9/2022, VNX trở thành Thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN – ASEAN Exchange. Hiệp hội được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các sở giao dịch chứng khoán từ 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho HoSE. Sau khi VNX tham gia làm thành viên chính thức, HoSE và HNX cũng được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.

Như vậy, VNX đã tham gia làm thành viên của 3 tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập WFE.

VNX được thành lập vào ngày 13/4/2021. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.

Theo lãnh đạo VNX, hai công ty con (HoSE, HNX) có nhiệm vụ tương đối độc lập, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo ra một thị trường chứng khoán toàn diện và tổng thể, từng bước tiếp cận tới chuẩn mực quốc tế.

Tin mới lên