Ngân hàng

Thêm một ngân hàng tư nhân đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 trên 10.000 tỷ

(VNF) – Năm 2018, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên đến 10.800 tỷ đồng, cao nhất trong số các ngân hàng tư nhân. VPBank cũng dự định sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 15% cổ phần trong năm nay, nhằm dồn tiền cho hoạt động tín dụng và bổ sung vốn điều lệ cho các công ty con, trong đó có FE Credit.

Thêm một ngân hàng tư nhân đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 trên 10.000 tỷ

VPBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 12.000 tỷ trong năm 2018

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó có hé lộ kế hoạch kinh doanh năm nay.

Cụ thể, VPBank đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 359.477 tỷ đồng cuối năm 2018. Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 241.675 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 243.320 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng là 229.148 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Đáng chú ý, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 lên tới 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017. Như vậy, VPBank là ngân hàng tư nhân thứ hai đặt kế hoạch "lợi nhuận vạn tỷ", cao hơn 800 tỷ đồng so với kế hoạch của Techcombank.

HĐQT VPBank cũng đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 30%; tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 20%.

Một thông tin cũng rất đáng lưu tâm khác là năm 2018, VPBank dự định sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 15% tổng số cổ phần cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ. Kế hoạch phát hành riêng lẻ này không chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc VPBank.

Dự kiến nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPBank.

Cùng với đó, VPBank cũng tiến hành nhiều phương thức bổ sung vốn điều lệ khác với tổng vốn tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng.

Trong số 12.000 tỷ đồng này, VPBank sẽ dành 8.500 tỷ phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng; 3.000 tỷ đồng cấp vốn điều lệ bổ sung cho Công ty con (VPBFC và VPBAMC) và góp vốn mua cổ phần vào Công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh có thể bổ trợ và thúc đẩy hoạt động cốt lõi của ngân hàng; 500 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn…

Được biết, VPBFC là công ty thuộc sở hữu 100% của VPBank, hoạt động chính trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng với thương hiệu FE Credit. Vốn điều lệ năm 2017 của VPBFC là 4.474 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động năm nay, HĐQT VPBank cho biết, năm 2018 sẽ là một dấu mốc quan trọng là năm đầu tiên trong giai đoạn chiến lược 5 năm 2018-2022. Theo đó, VPBank sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, VPBank sẽ tiếp tục các nỗ lực duy trì tăng trưởng ở tất cả các khối kinh doanh để đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra, tập trung thúc đấy tăng trưởng cho vay, huy động, cơ sở khách hàng của các phân khúc khách hàng chiến lược. Triển khai tăng trưởng chọn lọc đi đôi nâng cao hiệu quả với mục tiêu tăng trưởng 20%-30% ở các chỉ tiêu quy mô và tăng trưởng mạnh mẽ ở các chỉ tiêu hiệu quả ở mức 40%-50%.

Đồng thời tập trung nỗ lực để củng cố và nâng cấp các hệ thống nền tảng trọng yếu với trọng tâm là hệ thống quản trị rủi ro (bao gồm cả an ninh công nghệ); củng cố hệ thống phê duyệt; củng cố hệ thống quản lý, xử lý và thu hồi nợ có vấn đề; triển khai và hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức hệ thống bán hàng và dịch vụ; phát triển nhân sự; và thực hiện chiến lược công nghệ thông tin 2017 – 2020.

Ngoài ra, VPBank cũng đặt trọng tâm tìm kiếm và lựa chọn các cơ hội kinh doanh mới cho ngân hàng để khai thác hiệu quả đầu tư cơ bản, tạo ra các kênh thu nhập mới cho tăng trưởng hiệu quả trong tương lai.

Tin mới lên