Học thuật

Thỏa thuận bổ sung là gì ? Khái niệm Quỹ tiền tệ Quốc tế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thỏa thuận bổ sung (stand-by arrangement) là gì ? Khái niệm Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Thỏa thuận bổ sung là gì ? Khái niệm Quỹ tiền tệ Quốc tế

Thỏa thuận bổ sung (stand-by arrangement) là thỏa thuận giữa Quỹ tiền tệ Quốc tế và một nước thành viên,trong đó nước thành viên đó có quyền vay ngoại tệ của Quỹ đến một mức nhất định để giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán dự kiến sẽ xảy ra.

Thỏa thuận bổ sung là gì?

Thỏa thuận bổ sung (stand-by arrangement) là thỏa thuận giữa Quỹ tiền tệ Quốc tế và một nước thành viên, trong đó nước thành viên đó có quyền vay ngoại tệ của Quỹ đến một mức nhất định để giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán dự kiến sẽ xảy ra.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khái niệm Quỹ tiền tệ Quốc tế 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ.

Tin mới lên