Tài chính

Thu ngân sách ngành thuế đạt 188.500 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

(VNF) - Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 188.500 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách ngành thuế đạt 188.500 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Thu ngân sách ngành thuế đạt 188.500 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban mới đây, Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 2/2018, thu ngân sách nội địa được 70.500 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số thu NSNN do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 188.500 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trên cơ sở giá dầu thô và sản lượng xuất bán tăng cao hơn so với cùng kỳ, số thu từ dầu thô ước đạt 9.108 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 28,2%; thu nội địa ước đạt 179.392 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 12,6%. 

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 150.918 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng số thu ngân sách trung ương luỹ kế 2 tháng năm 2018 ước đạt 83.000 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; thu gân sách địa phương ước đạt 105.500 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thuế đã thực hiện 4.886 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 123,83% so với cùng kỳ năm 2017.

Với kết quả tăng thu như trên, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 288 tỷ đồng, đạt 25,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 321,48% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, quá trình thanh tra, kiểm tra cũng đã giảm khấu trừ hơn 159,5 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.788 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị này đã thanh tra, kiểm tra được 14 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 36,7 tỷ đồng, giảm lỗ 762,86 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,18 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, sau khi giao rõ ràng các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho các Cục Thuế, Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành công văn số 422/TCT-QLN thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên mỗi địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017 để yêu cầu Cục Thuế phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế nhằm thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN. 

Theo đó, tính đến 31/1/2018, cơ quan thuế các cấp đã thu được 3.943 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.751 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.192 tỷ đồng.

Tin mới lên