Diễn đàn VNF

Thủ tướng ‘thúc’ các Bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng ‘thúc’ các Bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Để hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh được cải cách thực chất, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao sẽ bị xử lý nghiêm.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15/8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS. Một sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. 

Phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 1 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ hôm 12/7, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định ngoài các bộ ngành đã lên phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, vẫn còn “một số Bộ đang làm gì, làm tới giai đoạn nào, giải pháp cắt giảm có phù hợp không thì doanh nghiệp không có thông tin”.

Theo ông Lộc, dù đã có những bước tiến nhưng chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thì chưa đồng đều, “có tình trạng chạy theo con số, mang tính đối phó, không thực chất”.

Về thời gian kiểm tra chuyên ngành trung bình tại Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc “phàn nàn” con số này vẫn ở mức 76 giờ/thủ tục, cao hơn xấp xỉ ba lần so với các nước ASEAN-4,

 

Tin mới lên