Tài chính

Thuduc House (TDH) chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu, kỳ vọng thu về 1.700 tỷ đồng

(VNF) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành 162,6 triệu cổ phiếu.

Thuduc House (TDH) chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu, kỳ vọng thu về 1.700 tỷ đồng

Thuduc House (TDH) chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu, kỳ vọng thu khoảng 1.726 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 112,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn 20% so với giá cổ phiếu của TDH là 12.500 đồng (chốt phiên 3/12).

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng/cổ phiếu với điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Tổng số tiền công ty kỳ vọng thu về từ đợt chào bán hơn 162,5 triệu cổ phiếu lần này khoảng 1.726 tỷ đồng. Mục đích nhằm dùng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022 sau khi được ĐHĐCĐ duyệt và được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài tờ trình chào bán cổ phiếu, tại đại hội vào ngày 22/12 tới, Thuduc House cũng cho biết sẽ bầu bổ sung các thành viên HĐQT và một thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trước đó, Thuduc House đã miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty này kể từ ngày 30/11.

Thuduc House cũng miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn giữ chức danh phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty kể từ ngày 30/11.

Bên cạnh đó, công ty này cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm giữ chức vụ kế toán trưởng công ty thay ông Lữ Minh Sơn.

Tin mới lên