Tài chính

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi trả 591 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 2

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (UPCoM: DNH) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020.

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi trả 591 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 2

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi trả 591 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào cuối tháng 2

Theo đó, tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu là 14%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.400 đồng.

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi hiện đang lưu hành 422,4 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Như vậy tổng số tiền mà công ty này phải trích ngân sách trong đợt phân phối lợi nhuận này là hơn 591 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2020 cho thấy, tính đến ngày 30/9/2020, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi ghi nhận hơn 879 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc mạnh tay thanh toán cổ tức với tỷ lệ tương đối cao như vậy sẽ làm khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi giảm về hơn 287 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 22/1/2021. Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi dự kiến thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông vào ngày 22/2/2021.

Tính đến ngày 30/6/2020, cổ đông lớn nhất của Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi là Tổng công ty Phát điện 1, với tỷ lệ sở hữu là 99,93%. Như vậy, trong đợt thanh toán cổ tức này của Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Tổng công ty Phát điện 1 sẽ nhận về khoảng 590 tỷ đồng cổ tức.

Được biết, trong những năm gần đây, công ty này thường xuyên phân phối lợi nhuận cho các cổ đông với tỷ lệ tương đối cao và ổn định. Năm 2017 tỷ lệ chia cổ tức là 18%, năm 2018 là 12%, năm 2019 vượt trội lên đến 24%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2020, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi ghi nhận hơn 1.269 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu giảm mạnh nhưng giá vốn lại neo cao làm lãi gộp của công ty này giảm sâu ở mức gần 40%, đạt hơn 651 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ đi các loại chi phí và khoản lỗ khác, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đạt hơn 505,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Cổ phiếu DNH đóng cửa phiên 14/1/2021 ở mức giá 28.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.800 tỷ đồng.

Tin mới lên