Thị trường

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 tại tỉnh nào cao nhất?

(VNF) - Mức thưởng Tết 2021 hiện đã và đang được các địa phương công bố, trong đó TP. HCM đang có mức cao nhất là 1 tỷ đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng hay tỉnh Đồng Nai là 600 triệu đồng,...

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 tại tỉnh nào cao nhất?

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 tại tỉnh nào cao nhất?

Hà Nội: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất 400 triệu đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết mức thưởng Tết Âm lịch năm 2021 của doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô cao nhất là 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 400.000 đồng.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 600 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân: 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng tết Dương lịch có mức bình quân là 780 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 750 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4,45 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Đà Nẵng: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất 127 triệu đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI.

Ở nhóm này, thấp nhất là 358 nghìn đồng, bình quân người quản lý là hơn 15 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 4,5 triệu đồng.

Đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 8 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng. Tiền thưởng tết dương lịch năm 2021 đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 4 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là gần 2 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và bình quân người lao động là hơn 10 triệu đồng.

Đồng Nai: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất 600 triệu đồng

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đã có hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo thưởng Tết năm 2021 cho người lao động.  

Đáng chú ý, một cá nhân là lãnh đạo của một doanh nghiệp FDI sản xuất bao bì nhận mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng, một số cá nhân khác được thưởng từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng.

TP. HCM: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất hơn 1 tỷ đồng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, qua khảo sát có 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TP sử dụng 140.000 lao động, kết quả cho thấy mức lương thưởng Tết Dương lịch và Tết Tân Sửu có giảm so với năm ngoái.

Cụ thể, mức lương bình quân chung cho người lao động năm 2021 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2020. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, so với năm 2020 tăng hơn 100.000 đồng/người.

Tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2020. Tiền thưởng Tết Tân Sửu bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2020.

Trong đó, tiền thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh. Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu/người, cũng thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng.

Bình Định: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất hơn 126 triệu đồng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, đã có 82 doanh nghiệp báo cáo chính thức về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương.

Cụ thể, có 7 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 6 công ty có cổ phần vốn góp của Nhà nước, 61 doanh nghiệp dân doanh và 8 doanh nghiệp FDI. Theo đó, ở khu vực Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 9 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng.

Trong khu vực có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng và Tết Nguyên đán cao nhất là 15,6 triệu đồng. 

Đối với khu vực dân doanh, giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch mức thưởng rất lớn. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khu vực này là 59 triệu đồng (tăng 59,46% so với năm 2020) và thấp nhất là 150 ngàn đồng. Có 10 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Cũng tại khu vực này, có 14 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch tại khu vực này khá thấp, bình quân chỉ có 700 nghìn đồng/người và có 3 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng Tết Nguyên đán của khu vực này bình quân 8,556 triệu đồng/người, có 4 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Trong đó, mức cao nhất tại Công ty TNHH ANT (MV) với 126,7 triệu đồng, mức thấp nhất là 300 ngàn đồng.

Đắk Lắk: Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất 76,7 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triển khai khảo sát 700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của doanh nghiệp.

Trong số 700 doanh nghiệp, đã có 101 doanh nghiệp đã có báo cáo về cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất mức 76 triệu đồng của một ngân hàng thương mại và có 4 doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch thấp nhất mức 100 nghìn đồng (gồm công ty bao bì, công ty chuyển phát nhanh, công ty môi trường và công ty TNHH).

Đối với Tết Nguyên đán, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng của một công ty viễn thông Đắk Lắk và doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 100 nghìn đồng thuộc về một công ty cà phê tại huyện Cư Kuin.

Xem thêm: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng

Tin mới lên