Tài chính tiêu dùng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 58.600 tỷ trong nửa đầu năm 2018

(VNF) - Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 58.656 tỷ đồng, tăng 24,35% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 58.600 tỷ trong nửa đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 58.000 tỷ trong nửa đầu năm 2018

Cụ thể, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017); Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47% so với cùng kỳ năm 2017); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 218.351 tỷ đồng (tăng 36,83% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong nửa đầu năm 2018, tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường ước đạt 71.143 tỷ đồng (tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2017); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 58.656 tỷ đồng (tăng 24,35% so với cùng kỳ năm 2017); Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng (tăng 22,43% so với cùng kỳ năm ngoái).

Để thị trường 6 tháng cuối năm 2018 được duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ Tài chính cấp giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động giám sát, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Doãn Thanh Tuấn thì cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng tập trung tái cấu trúc thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới lên