Diễn đàn VNF

TP. HCM: 8 chuyên gia hàng đầu tham gia tổ tư vấn chính sách chống dịch

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP. HCM. 

TP. HCM: 8 chuyên gia hàng đầu tham gia tổ tư vấn chính sách chống dịch

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam làm tổ trưởng tổ tư vấn

Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch của TP.HCM tập hợp nhiều chuyên gia về kinh tế, chính sách công, y học dự phòng từ các đại học uy tín.

Tổ tư vấn gồm 8 thành viên có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất.

Tổ tư vấn gồm 8 thành viên do Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam làm tổ trưởng. Tổ phó là Tiến sỹ Trương Minh Huy Vũ, Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP. HCM. 

Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, biện pháp cho Chủ tịch UBND TP. HCM để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất góp phần thực hiện "mục tiêu kép".

Các thành viên gồm: Phó giáo sư- Tiến sỹ Trần Hoàng Hải, giảng viên cao cấp, quyền Hiệu trưởng Đại học Luật TP. HCM; Phó giáo sư- Tiến sỹ Hoàng Công Gia Khánh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM; Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Nhã Nam, VNTI và Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP. HCM; Phó giáo sư- Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam và Phó giáo sư- Tiến sỹ Đỗ Văn Dũng, Đại học Y dược TP. HCM. 

Tổ tư vấn sẽ được tham dự các buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM (trực tiếp hoặc trực tuyến) và dự một số cuộc họp cần thiết về công tác phòng, chống dịch. Tổ tư vấn cũng được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch, phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của TP để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch. 

Trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm, Tổ tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất.

Thành viên tổ tư vấn được yêu cầu tuân thủ các quy định về phát ngôn, bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/7.

Tin mới lên