Tài chính

TP. HCM: Nợ thuế vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2017

(VNF) - Theo Cục Thuế TP. HCM, tổng số tiền thuế nợ tính đến 31/12/2018 là 21.907 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, số tiền thuế nợ có khả năng thu là 8.967 tỷ đồng, tăng 15,3% so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 3,33% tổng thu ngân sách nhà nước 2018.

TP. HCM: Nợ thuế vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2017

TP. HCM: Nợ thuế vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2017. (Ảnh minh họa)

Cũng theo số liệu từ cơ quan này, số tiền thuế nợ đọng đã thu được trong năm 2018 là 6.657 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu nợ của năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 3.953 tỷ đồng, đạt 50,83% số nợ 2017 chuyển sang; thu nợ thuế phát sinh trong năm 2018 là 2.704 tỷ đồng. Được biết, chỉ tính riêng 4 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP. HCM đã tập trung thực hiện thu hồi được 4.664 tỷ đồng.

Báo cáo trước đó của Cục Thuế TP. HCM cho biết năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn do đơn vị thực hiện được 269.078 tỷ đồng, đạt 100,11% dự toán năm và tăng 12,64% (so với năm 2017).

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán và tăng 10,25%; thu từ dầu thô được 24.306 tỷ đồng, đạt 193,36% dự toán và tăng 44,12%; thu nội địa trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, trừ xổ số kiến thiết, trừ lợi nhuận còn lại được 209.152 tỷ đồng, đạt 90,26% dự toán và tăng 12,78%.

Về kết quả thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết cả năm 2018 thu được 144.029 tỷ đồng, đạt 87,44% dự toán năm và tăng 12,17%, chiếm tỷ trọng 58,84% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 25.078 tỷ đồng, đạt 96,45% dự toán năm và tăng 13,34%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài được 60.161 tỷ đồng, đạt 80,52% dự toán năm và tăng 4,07%; thu từ khu vực doanh nghiệp tư nhân được 58.791 tỷ đồng, đạt 91,86% dự toán năm và tăng 21,28% so với năm 2017.

Cục Thuế TP. HCM cũng cho hay một số khoản thu ngân sách nhà nước khác tăng so với năm 2017 là thuế thu nhập cá nhân tăng 20,61%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 21,29%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 15,79%; thuế bảo vệ môi trường tăng 6,08%; lệ phí trước bạ tăng 1,91%; thu khác ngân sách tăng 38,27%; lợi nhuận sau thuế tăng 34,46%; thu xổ số kiến thiết tăng 5,99%…

Năm 2019, Cục Thuế TP. HCM được giao thu hơn 290.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với số thu thực hiện năm 2018.

Theo đại diện Cục Thuế TP. HCM, năm 2019, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính sẽ tập trung vào các doanh nghiệp, tổ chức tài chính ngân hàng; các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá; các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, giá cả không ổn định…

Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Xem thêm >> 'Điểm tới hạn' của FPT Shop

Tin mới lên